JP Snowflake - шаблон joomla Авто

Informācija par aktuālajām apmācībām

Jaunieši! Piedāvājam jums informāciju par aktuālajām bezmaksas apmācībām, kuras organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. 

 

Apmācības jauniešiem "Uzņem apgriezienus", kuras notiks Salaspils novadā, viesu namā "Villa Dole", 22-24.oktobrī.

http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/aicinam-jauniesus-piedalities-rigas-regiona-apmacibas-uznemiguma-veicinasanai

 

Apmācības jauniešiem "Līderis līdzdalībai", kuras notiks Līgatnes novadā, viesu namā "Ezernieki",   28.-30.oktobrī.

http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/aicinam-vidzemes-regiona-jauniesus-no-jaunatnes-padomem-un-jauniesu-iniciativu-grupa

 

Apmācības jaunajām EBD organizācijām "Izproti Eiropas brīvprātīgo darbu", kuras notiks Ķeguma novadā, viesu namā "Puduri", 4.-6.novembrī.

http://jaunatne.gov.lv/lv/raksti/apmacibas-jaunajam-eiropas-brivpratiga-darba-ebd-organizacijam-0

 

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet:

 

Ginta Salmiņa, tālr.: 29256888, E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apmācības jauniešiem par sociālajiem medijiem „Sērfo gudri!”

 Aicinām jauniešus piedalīties Vidzemes reģiona apmācībās par sociālajiem medijiem „Sērfo gudri!”

Apmācības notiks: no 2016. gada 1. līdz 3. aprīlim viesu namā „Ezernieki”, Līgatnes novadā.

Pieteikšanās apmācībām šeit: http://ejuz.lv/socialiemedijividzeme. Pieteikšanās termiņš līdz 20. martam, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2016. gada 23. martam.

Apmācībās uzzināsi par sociālo mediju izmantošanu  un attīstīsi prasmes, kā tos izmantot aktīvai līdzdalībai.

Ko iegūsi šajās apmācībās:

- izzināsi sociālo mediju nozīmi un pieejamās iespējas jaunatnes jomā;

- apgūsi, kā kritiski izvērtēt sniegto informāciju un attīstīsi sociālajos medijos sniegtās informācijas lietotprasmi;

- uzzināsi par drošību internetā;

-          varēsi ielūkoties digitālās vides nākotnē un tendencēs;

-          iegūsi izpratni par sociālo tīklu lietošanu un to iespējām veiksmīgai karjerai.

Kas var pieteikties: jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Apmācības paredzētas 22 dalībniekiem.

Apmācības vadīs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apmācītāji Sintija Lase un Līga Siliņa.

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Tu varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz/no apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Ginta Salmiņa, Rīgas un Vidzemes reģiona koordinators, tālr.: 29256888; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Rīgas un Vidzemes reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv

 

Jauniešu apmācības par starpkultūru izglītību

Aicinām Vidzemes reģiona jauniešus piedalīties apmācībās par starpkultūru izglītību!

Apmācību mērķis ir sniegt jauniešiem nepieciešamās zināšanas par starpkultūru izglītību un veidot prasmes iniciatīvu attīstīšanā, sekmējot izpratni par sabiedrības daudzveidību. Apmācības notiks no 2016. gada 19.  līdz 21. februārim viesu namā "Ezernieki", Līgatnes novadā.

Piesakies apmācībām līdz 2016.gada 10. februārim, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2016. gada 12. februārim. Pieteikšanās aizpildot pieteikuma anketu šeit: http://ejuz.lv/vidzemestarpkulturu

Apmācību uzdevumi: 

-          noskaidrot starpkultūru izglītības lomu jaunatnes programmās;

-          izzināt starpkultūru izglītības kompetenču attīstību un to apgūšanas tehnikas;

-          izprast pārmaiņas, kas notikušas starpkultūru izglītības attīstībā;

-          veicināt jaunu iniciatīvu/projektu izveidi starpkultūru izglītības jomā. 

Dalībnieku profils: jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri vēlas veidot projektus un iniciatīvas starpkultūru izglītības jomā. Apmācības paredzētas 22 dalībniekiem.

Apmācības vadīs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apmācītāji.

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Tu varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz/no apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.
Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Ginta Salmiņa, Rīgas run Vidzemes reģiona koordinators, tālr.: 29256888; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu "Baltijas Reģionālais fonds” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Rīgas un Vidzemes reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv

Solis kopā Rīgas reģionam


 

Aicinām Rīgas reģiona jaunatnes darbā iesaistītās personas pieteikties apmācībām par mentoringu „Solis kopā” !

Apmācības notiks: 2016. gada 24. – 26. februārī, viesu namā „Rāmavas muiža”, Rāmavas iela 9, Rāmava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads. Pieteikšanās termiņš – 12. februāris!

 

Dalībnieku profils: Projekta „PROTI un DARI!” dalībnieki, Eiropas Brīvprātīgā darba projektos iesaistītie, kā arī citi jaunatnes darbinieki un jaunatnes organizāciju pārstāvji , kuri ikdienā strādā ar jauniešiem.

Apmācību mērķis: Veicināt mentoringa kustības attīstību darbā ar jauniešiem, radīt jaunatnes darbiniekos izpratni par  mentoringu, sniegt prasmes un zināšanas mentora pienākumu veikšanai.

Apmācību uzdevumi:

ü  Sniegt apmācību dalībniekiem teorētisku un praktisku informāciju par mentoringu;

ü  Analizēt mentoringa posmus un attīstības modeļus;

ü  Izprast mentora lomu un mērķus, attīstīt mentoram nepieciešamas kompetences;

ü  Sniegt atbalstu jauniešu mērķu uzstādīšanā un motivēšanā tos izpildīt;

ü  Atpazīt izaicinājumus un analizēt to iespējamos risinājumus;

ü  Veidot mentoru savstarpējo sadarbības tīklu nākotnes darbībai.

Apmācības vadīs:  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apmācītāji.

 

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

Piesakieties, aizpildot anketu elektroniski: http://ejuz.lv/soliskopariga, līdz 12. februārim! Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2016.gada 15.februārim. 

 

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet – Līga Siliņa, tālr.: 26808042, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu „Baltijas Reģionālais fonds” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Rīgas un Vidzemes reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv

  • 1
  • 2