JP Snowflake - шаблон joomla Авто

Jaunatnes darba forums "SAdarbojies"

Kategorija
Izbraukuma darbs
Datumi
2015.11.26. 09:00 - 2015.11.27. 18:00
Vieta
Turbas, Ikšķiles nov.

Reģionālais Forums jaunatnes darbā iesaistītajām personām "(SA)DARBOJIES!”. 2015.gada 26.-27.novembrī, Viesu namā „Turbas”, Ikšķiles novadā. 

Forums tiek organizēts ar mērķi veicināt labās prakses apmaiņu starp jauniešu centru un jaunatnes darbiniekiem, sniedzot atbalstu savstarpējās sadarbības veidošanā.

 Forums paredzēts kā turpinājuma pasākums Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (www.jaunatne.gov.lv) rīkotajām neformālās izglītības apmācībām 2014.gadā par pieredzes apmaiņu un sadarbības veidošanu jaunatnes darbā „Neturi sveci zem pūra,” kas notika visos Latvijas Republikas plānošanas reģionos. Forums kopā pulcēs  100 dalībniekus – Jauniešu centru darbiniekus un/vai organizāciju pārstāvjus, kuri ikdienā strādā ar jauniešiem un vēlas uzlabot savas prasmes darbā ar jaunatni.

 

REĢIONĀLAIS FORUMS JAUNATNES DARBĀ IESAISTĪTAJIEM

“(SA)DARBOJIES!”

Ceturtdiena, 26. novembris

9:00 - 10:00 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija 

10:00 - 10:30 Foruma atklāšana 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas vadītāja Aija Riba

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direkto-ra vietniece jaunatnes jomā Sanda Brūna

Latvijas Jaunatnes padome (tiek saskaņots)

10:30 - 11:30 Jauniešu centri Latvijā - politiskais ietvars un mūsdienu realitāte

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direkto-ra vietniece jaunatnes jomā Sanda Brūna

Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, pārval-des vecākā referente jaunatnes jomā Marika Arkliņa

11:30 - 12:00 Kafijas pauze 

12:00 - 13:30 Darba grupas 

Jauniešu centru funkcijas un to ieviešana – tematiskās darbnīcas prasmju attīstī-šanai, labās pieredzes apmaiņa un izaicinājumu apzināšana

13:30 - 15:00 Pusdienas 

15:00 - 18:00 Darba grupas

Jauniešu centru funkcijas un to ieviešana - priekšlikumu un risinājumu izstrāde

18:00 - 19:00 Dienas kopsavilkums

Darba grupās izstrādāto priekšlikumu un risinājumu prezentēšana

19:00 - 20:00 Vakariņas 

20:00 - 22:00 Neformāls muzikāls vakars

 

Piektdiena, 27. novembris

8:30 – 9:30 Brokastis 

9:30 - 10:00 Dienas sākums un dienas programma 

10:00 - 11:00 Atvērta telpa diskusijai un apmaiņai

par dalībnieku aktuālām tēmām un veiksmīgām metodēm 

11:00 - 11:30 Kafijas pauze 

11:30 - 13:30 Jauniešu centru iespējas, atbalsts un resursi attīstībai un sadarbībai

Interaktīva sesija iespēju un resursu apzināšanai

13:30 - 15:00 Pusdienas 

15:00 - 16:00 Jauniešu centru turpmāka sadarbība un rīcība  

Kopīgie un individuālie rīcības plāni Latvijas, reģionu un vietējā līmenī 

16:00 - 16:30 Foruma izvērtēšana un noslēgums

No 16:30 Neformālas sarunas pie tējas un kafijas. Došanās mājās

 

 

 
 

Visi datumi

Pasākums: No 2015.11.26. 09:00 līdz 2015.11.27. 18:00