JP Snowflake - шаблон joomla Авто
  • 1

 

Pašvaldības iestāde "Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs"

 
Mēs esam pašvaldības iestāde, kas veic darbu ar jaunatni Ķekavas novadā.
Jaunatnes iniciatīvu centrs (JIC) ir posms starp "neaktīvo" un "aktīvo" jaunieti, tā ir vieta, kurā jauniešiem ar dažādām interesēm un dzīves pieredzi ir pieejama draudzīga, atvērta un atbalstoša vide. 
Šeit var atnākt iedzert tēju, satikties ar draugiem, uzpēlēt kādu galda spēli, aukstajā sezonā sasildīties vai karstajā atveldzēties, papļāpāt. Te ir vieta, kur jaunietis var pilnveidot sevi, iesaistīties brīvprātīgo darbā, radīt, realizēt idejas un organizēt aktivitātes, kā arī piedalīties starptautiskos projektos. Veido savu nākotni tieši šeit - draudzīgā un brīvā atmosfērā! 

Jaunieši var iesniegt priekšlikumus politiskās līdzdalības veicināšanai

Līdz 24.februārim ikvienam jaunietim ir unikāla iespēja piedalīties Latvijas Jaunatnes padomes (LJP) organizētajā Strukturētā dialoga konsultācijā, Eiropas Jaunatnes portālā http://europa.eu/youth/lv, iesniedzot savas idejas un priekšlikumus jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai. Konsultāciju mērķis ir nodrošināt jauniešiem iespēju paust viedokli un piedalīties tieši viņiem būtisku jautājumu apspriešanā nacionālā un starptautiskā līmenī. sd

Strukturētā dialoga konsultācijas notiek visās Eiropas Savienības (ES) valstīs, un to ietvaros jauniešiem ir dota iespēja izteikt savus priekšlikumus par aktuāliem problēmjautājumiem:

  1. Kā veicināt uzticību, sapratni un sadarbību starp jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem;
  2. Kā darbs ar jaunatni var veicināt jauniešu politisko līdzdalību;
  3. Kā jaunieši un jauniešu organizācijas kopā ar lēmumu pieņēmējiem pilnvērtīgi varētu iesaistītos lēmumu pieņemšanas procesos;
  4. Kas būtu jādara visos izglītības veidos, lai veicinātu politisko līdzdalību;
  5. Kā jauniešus informēt, iedrošināt un motivēt iesaistīties politiskos un demokrātiskos procesos, un kā tajos var izmantot tehnoloģijas?

Iesniegtie priekšlikumi tiks piedāvāti izvērtēšanai jauniešiem, lēmumu pieņēmējiem un jaunatnes darbiniekiem, kas vienkopus tiksies Strukturētā dialoga nacionālajā konferencē, 26. un 27.februārī Rīgā. Apstiprinātos ieteikumus Latvijas pārstāvji paudīs ES Jaunatnes konferencē, kas notiks 24.-26. martā Rīgā Latvijas prezidentūras ES padomē ietvaros. Konferencē jauniešu un ministriju pārstāvji no visām ES dalībvalstīm sagatavos un iesniegs ES Padomei priekšlikumus jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai.

Latvijas Jaunatnes padome aicina jauniešus piedalīties un paust savu viedokli, jo šī ir lieliska iespēja visiem kopā ietekmēt jauniešiem būtisku jautājumu risināšanu nacionālā un starptautiskā mērogā!

Strukturētā dialoga konsultācija tiešsaistē tiek nodrošināta ar Eiropas Komisijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu.

http://ljp.lv/jauniesi-var-iesniegt-priekslikumus-politiskas-lidzdalibas-veicinasanai