JP Snowflake - шаблон joomla Авто

Ķekavas novada pašvaldība uzsāk projektu “Idejas ceļ gaisā!”

Laikā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. oktobrim Ķekavas novada pašvaldība īstenos projektu “Idejas ceļ gaisā!” ar mērķi atbalstīt novada skolu pašpārvaldes un veicināt starpinstitūciju sadarbību pašpārvalžu atbalsta iespēju paplašināšanā novadā sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un biedrību “Pašpārvalžu atbalstam” Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros.

Projekta mērķi ir :

- Atbalstīt novada skolu pašpārvaldes, sniedzot gan pašpārvalžu konsultantiem, gan pašpārvalžu dalībniekiem nepieciešamās prasmes un zināšanas efektīvākai dalībai pašpārvaldē atbilstoši katras skolas vajadzībām;

- Veicināt pašpārvalžu sadarbību, radot iespējas pašpārvaldēm kontaktēties savā starpā, dalīties pieredzē un idejās un sadarboties.

 

Projekta galvenās aktivitātes ir:

- praktiskas meistarklases pašpārvaldēm par pasākumu organizēšanu;

- uz pašpārvalžu vajadzībām balstītas mācības par pašpārvalžu lomu skolā;

- seminārs pašpārvalžu konsultantiem un citiem novada jaunatnes jomā iesaistītajiem speciālistiem;

- pārgājiens skolu pašpārvalžu pārstāvjiem ar neformālās izglītības elementiem;

- jauniešu veidotas un vadītas iniciatīvas izglītības iestāžu un novada uzlabošanai;

- jaunatnes jomas speciālistu tikšanās ar skolu direktoriem, kā arī potenciālajiem jaunajiem pašpārvalžu  dalībniekiem, uzsākot jauno mācību gadu.

 

Projekta mērķa grupa: 5.-12. klases jaunieši, kas projekta norises laikā ir iesaistījušies kādā no novada skolu pašpārvaldēm (kopā līdz 100 jauniešiem), kā arī skolu pašpārvalžu konsultanti.

Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja:

- motivēti, zinošāki un prasmīgāki pašpārvalžu dalībnieki un konsultanti katrā novada skolā, kas tiecas sadarboties ar citām vietējām pašpārvaldēm ar mērķi kopā sasniegt vairāk;

- veicinātas pašpārvalžu sadarbības iespējas (noorganizēts sadraudzības pasākums, izveidota Whatsapp grupa novada pašpārvaldēm);

- novadā veicināta izpratne par skolēnu līdzdalības nozīmīgumu, veidojot draudzīgu un sadarbībā balstītu vidi.

 

Aktuālajai informācijai par projektu sekojiet Ķekavas novada jaunatnes jomas sociālo tīklu platformās Instagram (@jickekava) un Facebook (Ķekavas novads - jauniešiem).

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.