JP Snowflake - шаблон joomla Авто

Jaunatnes kompetenču apguves veicināšana ar kopstrādes koncepcijas pielietošanu jaunatnes centros

Svinot pavasari, 12.aprīlī Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs (JIC) pulcēja partnerus no Itālijas, Spānijas, Igaunijas un Latvijas pirmajā projekta partneru sanāksmē, kas norisinājās Ķekavas JIC telpās. Partneri apsprieda “Jaunatnes kompetenču apguves veicināšanu ar kopstrādes koncepcijas pielietošanu jaunatnes centros” projekta gaitu, kā arī aplūkoja vietu, kurā tiek plānots sasaistīt kopstrādes elementus ar jaunatnes centra darbību.

“Jaunatnes kompetenču apguves veicināšana ar kopstrādes koncepcijas pielietošanu jaunatnes centros” ir Erasmus+ finansēts Stratēģiskās partnerības projekts, kas pulcē kopstrādes vietas Forwardspace (Igaunija), Sende (Spānija) and Viaindustriae (Itālija), jaunatnes centru Ķekavas JIC and nevalstisko organizāciju Sociālās inovācijas centrs (Latvija). Projekts uzsākts, lai veicinātu kopstrādes elementu ieviešanu jaunatnes centros un tādējādi uzlabotu jauniešu profesionālās un sociālās kompetences.

Pēdējās dekādē kopstrādes vietu skaits ir strauji audzis, jo tās veido uz sadarbību un mācīšanos vērstu darba vidi radošajās industrijās strādājošajiem, uzņēmumu vadītājiem, pašnodarbinātajiem, studentiem, jaunuzņēmumiem un vienkārši uz izzināšu vērstiem cilvēkiem visa pasaulē. Kopstrādes koncepcija var tikt pielāgota pilsētas un lauku vidēm, universitāšu un kafejnīcu telpām, birojam un radošajai darbnīcai, privātam biznesam un pašvaldību jaunatnes centram, tad, kāpēc lai to neizmēģinātu?

Projekta virsmērķis ir iepazīstināt lauku teritorijās darbojošos jaunatnes centrus ar kopstrādes koncepciju un tādējādi ar kopstrādes palīdzību stimulēt jauniešu uzņēmējdarbību un mācīšanās iespējas.

Kaut arī šī ir pirmā partneru klātienes tikšanās, apjomīgs darbs ir jau paveikts attiecībā uz pirmās projekta daļas izstrādi – vadlīnijām jaunatnes organizācijām. Tajās ir iekļauti piemēri par kopstrādi lauku teritorijās un mazās pilsētās. Izstrādātais dokuments, kopā ar partnerorganizāciju sniegtajām rekomendācijām, palīdzēs labāk integrēt kopstrādes vietas elementus jaunatnes centros.

Nākamais projekta posms paredz kopstrādes vietas integrēšanu un pilotēšanu Kekavas JIC, kas norisināsies atbilstoši izstrādātajām vadlīnijām. Ķekavas novada JIC pilotētās kopstrādes vietu (paredzēts uzsākt 2018.gada septembrī), veidojot par to pieredzes stāstu. Ar materiālu paredzēts iepazīstināt jaunatnes un nevalstiskās organizācijas, jaunatnes izglītības centrus un citus interesentus visas partnerības valstīs.

Lai nodrošinātu efektīvu partneru, kas veiksmīgi vada kopstrādes vietas, padomdošanu, vēl trīs partneru tikšanās ir ieplānotas to vadītajās kopstrādes vietās Itālijā, Spānijā un Igaunijā. Tādējādi būs iespējams pavērot to darbību un pārņemt labo praksi. Projekta beigās Latvijā norisināsies pasākums, kas iepazīstinās ar tā rezultātiem plašāku Interesentu auditoriju.

Projekta partneri:

Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs (vadošai partneris), Latvija;

Sociālās inovācijas centrs, Latvija;

Forwardspace, Igaunija;

Asociacion Cultural Sende, Spānija;

Viaindustriae, Itālija.

Projekta ilgums: 2018.gada 31.janvāris – 2019.gada 30.janvāris ar iespējamu projekta pagarināšanu līdz 2019.gada 31.martam.