JP Snowflake - шаблон joomla Авто

Kas aktuāls Eurodesk?

 

No šī gada 22.-25. maijam uz Briseli to  devās noskaidrot viena no jaunajām Eurodesk koordinatorēm, Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes lietu speciāliste Santa Auziņa – Stucere. “Briseles mācību seminārs pārsteidza ar kvalitāti un intensitāti. Nebiju gaidījusi, ka patiesi saņemšu atbildes par visām manām neskaidrībām, taču nokļūšana šajā seminārā, kā arī Eurodesk apbalvošanas ceremonijā manā koordinatora iesācējas karjerā bija patiesi vērtīgs pagrieziens, kas sniedza iedvesmu un praktisku pieredzi”, tā par Briselē piedzīvoto saka Santa.

 

Laikā no 22.-25. maijam Briselē norisinājās ikgadējais Eurodesk koordinatoru seminārs un Eurodesk apbalvošanas ceremonija, kuras laikā tika pasniegtas balvas veiksmīgākajiem Eurodesk koordinatoru projektiem, kas tika īstenoti 2017. gadā. Šāda tradīcija aizsākta, lai popularizētu Eurodesk koordinatoru labos piemērus un prakses aktivitātes dažādās valstīs, kurās Eurodesk tiek pārstāvēts, iedvesmojot pārējos koordinatorus jaunām idejām un varoņdarbiem. Šīgada balvas saņēma šādi projekti šādās kategorijās:

- Aktīvās pilsonības projekts no Itālijas “2037” –  trilleris par to, kas notiks, ja Eiropas Savienība beigs pastāvēt.

- Mobilitātes popularizēšanas seminārs Spānijā ar improvizācijas teātra metožu izmantošanu un skatītāju iesaisti.

- Solidaritātes rīcības projekts no Itālijas par bēgļu iekļaušanu vietējās kopienas sabiedriskajās aktivitātēs.

-  Digitālo risinājumu balva veselīga dzīvesveida veicināšanas projektam no Turcijas.

Savukārt ikgadējā Eurodesk koordinatoru semināra ietvaros šoreiz tika akcentētas vairākas aktualitātes, kā arī atsvaidzinātas zināšanas par citiem zināmiem tematiem, iespējām un aktivitātēm jauniešiem. Pirmā no aktualitātēm ir cieši saistīta ar Eiropas jaunatnes politikas stratēģijas 2010–2018 īstenošanas noslēgšanos, kas nesīs būtiskas pārmaiņas ES jaunatnes politikas plānošanas jomā.  Īpaša uzmanība tika pievērsta divām jaunākajām iniciatīvām – DiscoverEU un Eiropas solidaritātes korpuss, kas joprojām ir attīstības stadijā, tāpēc par tām pastiprināti interesējas tie, kuri iesaistīti darbā ar jaunatni. Un  aizvien nepietiekami novērtētā digitālo rīku iespēju izmantošana darbā ar jauniešiem, kuru attīstība paver aizvien jaunas iespējas.

Stūrakmens ES jaunatnes politikas veidošanā ir ES jaunatnes politikas stratēģija, kuras iepriekšējais plānošanas periods noslēgsies šajā gadā. Tas nozīmē, ka tikušas izvērtētas iepriekšējās stratēģijas kvalitātes un trūkumi. Kā atzīst ES jaunatnes politikas veidotāji, viens no būtiskākajiem šķēršļiem pilnvērtīgā 2012–2018 stratēģijas īstenošanā ir bijis nesamērīgais prioritāšu daudzums. To šajā periodā bija  veselas astoņas. Atskatoties uz neērtībām un nepilnībām, ko nesusi to īstenošana, jaunajā stratēģijā prioritātes būs tikai trīs, ierosinot koncentrēties uz šādām darbības jomām:

1.   IESAISTĪT: veicināt jauniešu līdzdalību pilsoniskajā un demokrātiskajā dzīvē;

2.   VIENOT: vienot jauniešus visā Eiropas Savienībā un ārpus tās, lai veicinātu brīvprātīgu iesaistīšanos, mācīšanās mobilitāti, solidaritāti un starpkultūru izpratni;

3.   IEDROŠINĀT: atbalstīt jauniešus caur kvalitāti, inovācijām un darba ar jaunatni atpazīstamību.

Jaunajā ES jaunatnes stratēģijā tiks attīstīta arī starpnozaru pieeja, pārstāvot  jauniešu intereses citās ES politikas jomās.

Taču nenoliedzami aizvien aktuālāks darbā ar jauniešiem kļūst digitālā jaunatnes darba temats. Kā rāda jaunākie  pētījumi, vairāk nekā 50% jauniešu vecumā no 15-29 gadiem ik dienu lieto vismaz četrus dažādus sociālo mediju rīkus. Ikviens, kurš strādā jaunatnes jomā, būs pamanījis, ka šī temata ietvaros visur Eiropā tiek rīkotas dažādas apmācības un semināri nozares speciālistiem. Arī šajā Eurodesk koordinatoru seminārā ikvienam dalībniekam pavisam praktiskā veidā bija iespēja uzlabot savas kompetences digitālo rīku izmantošanā, kā arī papildus balstoties uz jaunākajām sociālo tīklu lietošanas tendencēm jauniešu vidū, gūt izpratni par to, kas ir komunikāciju stratēģija un kā tās izmantošana var uzlabot informācijas aprites kvalitāti organizācijā. Eurodesk seko līdzi visām jaunākajām tendencēm digitālajā jomā un, ņemot vērā, ka informācijas sniegšanas kvalitāte un ātrums ir viens no Eurodesk stūrakmeņiem, ikvienam ir iespēja izmēģināt komunikāciju par sevi interesējošu tematu ar Eurodesk Čata botu – EMA (Eurodesk Mobility Advisor) Eurodesk Facebook lapā, kas viegli uztveramā un humoristiskā veidā piedāvā visdažādākās iespējas, to vidū arī sniegt plašāku informāciju par Discover EU iniciatīvas sniegtajām iespējām.  

Discover EU iniciatīvas ideja radās 2018. gada sākumā Eiropas Parlamenta jauniešu sesijā. Šī iniciatīva sniedz iespēju 15 000 jauniešu, kam šajā gadā aprit 18 gadi, apmeklēt līdz četrām valstīm. Ceļojums nedrīkst būt garāks par 30 dienām. Pamatā ceļošana notiks ar vilcienu. Bet ceļošanas karte ļaus izmantot arī citus transportlīdzekļus, tostarp autobusu un prāmi. Ar lidmašīnu būs atļauts lidot izņēmuma gadījumos un tad, ja nav pieejami citi transportlīdzekļi. Tas dos iespēju piedalīties iniciatīvā arī jauniešiem, kuri dzīvo attālos reģionos vai uz salas. Tāpat patlaban  notiek aktīvs darbs, lai šo iespēju nākotnē padarītu pieejamu ikvienam ES jaunietim. Pirmā pieteikšanās kārta bezmaksas biļetēm norisinājās no š. g. 12.-26. jūnijam. Katrai valstij pieejamo ceļošanas biļešu jeb karšu skaits tika noteikts, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu 2017. gadā. Pēc pieteikumu izskatīšanas 57 jaunieši no Latvijas ir saņēmuši šo unikālo iespēju un tā  jāizmanto līdz šī gada 30. septembrim.

Savukārt tie jaunieši, kuri vēlas izzināt Eiropas brīvprātīgā darba iespējas, tiek aicināti izmantot Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvas sniegtās priekšrocības. Tās  dod iespēju 18 līdz 30 gadus veciem jauniešiem piedalīties dažādās aktivitātēs un izrādīt savu solidaritāti. Līdz 2016. gada septembrim, kad spēkā stājās šī iniciatīva, darbā ar jaunatni tika lietots termins “Eiropas brīvprātīgais darbs”. Taču turpmāk Eiropas brīvprātīgā darba aktivitātes tiks organizētas ar šīs iniciatīvas palīdzību un tas aptvers daudz plašāku iespēju kopumu jauniešiem un jauniešu organizācijām. Šajā Eiropas Solidaritātes korpusa posmā ir paredzētas šāda veida darbības:

1.    Ar solidaritāti saistīti norīkojumi, kas palīdzēs jauniešiem iesaistīties brīvprātīgajā darbā uz laiku līdz 12 mēnešiem, stažēšanās norīkojumi — parasti uz laiku no 2 līdz 6 mēnešiem un darba norīkojumi saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem — uz laiku no 2 līdz 12 mēnešiem.

2.    Brīvprātīgā darba grupās 10–40 brīvprātīgo jauniešu no dažādām valstīm varēs rīkoties kopā vienota mērķa labā laikposmā no  2 nedēļām līdz 2 mēnešiem.

3.    Solidaritātes projekti nodrošinās iespēju mazām grupām, kurās ir vismaz 5 dalībnieki, pēc pašu iniciatīvas vietējā līmenī izstrādāt un īstenot solidaritātes projektus, kuru ilgums ir no 2 līdz 12.

4.    Kontaktu veidošanas darbības, kuru mērķis ir palīdzēt Eiropas Solidaritātes korpusam piesaistīt jaunus dalībniekus, dos iespēju apmainīties ar labu praksi, sniegt atbalstu pēc norīkojuma beigām un izveidot absolventu tīklus.

Visas minētās darbības dos jaunas iespējas jauniešiem visā Eiropā iesaistīties solidaritātes pasākumos, kuru mērķis ir risināt sabiedrības problēmas un stiprināt kopienas. Turklāt tās palīdzēs uzlabot prasmes un iemaņas, kas jauniešiem nepieciešamas personiskajai un profesionālajai attīstībai savas karjeras sākumā.

 

Plašāku informāciju par ikvienu no Eurodesk jaunumiem vari saņemt pie sava reģionālā koordinatora vai sev tuvākajā Eurodesk informācijas punktā: https://map.eurodesk.eu/

Kas meklē, tas atrod!