JP Snowflake - шаблон joomla Авто

Baložu vidusskolā norisinās "Virtulis ar politiķi"

31. janvārī Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs Baložu vidusskolā organizēja diskusiju “Virtulis ar politiķi”. Tradicionāli saukta “kafija ar politiķi”, šī ir viena no metodēm, kas sniedz iespēju sanākt kopā jauniešiem un lēmumu pieņēmējiem, kā arī jaunatnes jomā iesaistītajiem speciālistiem. Tādā veidā jauniešiem tiek dota iespēja izteikt savu viedokli un tikt uzklausītiem, aktualizējot dažādus izaicinājumus un jautājumus, ar kuriem viņi ikdienā saskaras, veicinot jauniešu pilsonisko līdzdalību un sadarbību.

Ķekavas novadā “kafija ar politiķi” nenotiek pirmo reizi, taču kopš iepriekšējā pasākuma pagājis krietns laiks. Pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmai, šī gada janvārī pasākums “Virtulis ar politiķi” īstenots Baložu pilsētā, projekta “Jauniešu līdzdalības veicināšana Baložu pilsētā” ietvaros, saskaņā ar projekta pieteikumā ieplānotajām aktivitātēm.

Pirmais “Virtulis ar politiķi” projekta ietvaros tika organizēts kā pilotpasākums, aicinot pasākumā piedalīties Baložu vidusskolas pašpārvaldi, Baložu vidusskolas skolēnus un Ķekavas novada Domes komiteju priekšsēdētājus vai vietniekus (lai lēmumu pieņēmēji, kuri tiekas ar jauniešiem, var dalīties ar savām zināšanām un pieredzi, papildināt jauniešu idejas konkrētās, ar novada norisēm saistītās jomās – finanses; attīstība un uzņēmējdarbība; izglītība, kultūra, sports un tūrisms; sociālie jautājumi; apsaimniekošana un īpašumi). No lēmumu pieņēmējiem – komiteju pārstāvjiem – aktivitātē piedalījās finanšu komitejas priekšsēdētāja Viktorija Baire; attīstības un uzņēmējdarbības atbalsta komitejas priekšsēdētāja vietnieks Aigars Vītols; izglītības, kultūras, sporta un tūrisma komitejas priekšsēdētāja Dzintra Medne; izglītības, kultūras, sporta un tūrisma komitejas priekšsēdētājas vietnieks un Baložu vidusskolas ekonomikas skolotājs Juris Jerums; apsaimniekošanas un īpašumu komitejas pārstāvis Valts Variks, kā arī pieteikusies darboties ar jauniešiem bija arī sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Anastasija Prokopenko (kas neparedzētu iemeslu dēļ pasākumu tomēr apmeklēt nevarēja).

Visiem dalībniekiem 2 stundu laikā bija iespēja pārrunāt dažādas jomas, ģenerēt idejas un uz maiņām darboties sešās darba grupās, kas veidotas saskaņā ar JIC 2020. gada īstermiņa, ilgtermiņa mērķiem un prioritārajām jomām: saturīga brīvā laika pavadīšana; neformālā izglītība; projektu īstenošana; brīvprātīgais darbs; kopiena, līdzdalība un uzņēmējdarbība; kā papildu iespēju pievienojot darba grupu, kurā iespējams diskutēt par ilgtspējīgas vides potenciāliem risinājumiem un zaļāku dzīvesveidu jauniešu vidū. Katrā darba grupā darbojās no 2 līdz 5 jauniešiem kopā ar 1 no lēmumu pieņēmējiem, vajadzības gadījumā piesaistot arī JIC speciālistus uz konsultāciju par kādu no jomām.

Pasākums guva necerēti lielu apmeklētāju (Baložu vidusskolas skolēnu) atsaucību un mēs priecājamies par "saražotajām" idejām, kā arī jauniešu gūtajām personīgajām atziņām un secinājumiem. Ceram, ka ikviens, kurš piedalījās, ir iedvesmu īstenot radītās idejas arī dzīvē. Jauniešu idejas ir apkopotas ērti pārskatāmā veidā un brīvi pieejamas interesentu apskatei linkā https://ej.uz/VAP1_jauniesu_idejas .

Turpiniet sekot mūsu jaunumiem, lai nenokavētu pieteikšanos nākamajam “Virtulim ar politiķi”, ko paredzēts īstenot līdz mācību gada beigām plašākai Baložu jauniešu auditorijai – ne tikai vidusskolas audzēkņiem, bet gan jebkuram Baložos dzīvojošam jaunietim, un pasākumā tiks aicināti piedalīties visi Ķekavas novada domes deputāti ar iepriekšēju pieteikšanos.
Sirsnīgs paldies mūsu saldajiem atbalstītājiem Mans Rimi par gardajiem virtuļiem!