JP Snowflake - шаблон joomla Авто

Uzsākta jauniešu aptauja

Uzsākot projektu "SA-DARBĪBA", šobrīd īstenojam Baldones novads un Ķekavas novads 13 līdz 25 gadus jauno jauniešu aptauju, lai noskaidrotu jauniešu vērtējumus par Baldones un Ķekavas novadu kā dzīves, darba un brīvā laika pavadīšanas vietu.

Šī jauniešu aptauja būs nozīmīgs resurss turpmākās darba ar jaunatni sistēmas pilnveidē. Jauniešu aptauju ir iespējas aizpildīt elektroniski - ej.uz/sadarbiba2020

Projektu "SA-DARBĪBA" īsteno Baldones novada dome sadarbībā ar Ķekavas novada domi Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam ietvaros.

 

Projekta mērķis ir izstrādāt pierādījumos balstītu un ilgtspējīgu jaunatnes politikas īstenošanas sistēmu administratīvi teritoriālās reformas ietvaros izveidotajā Ķekavas novadā.
Šī projekta ietvaros vēlamies analizēt esošo jaunatnes politikas īstenošanu Baldones un Ķekavas novados un izstrādāt jaunatnes politikas sistēmu jaunajam Ķekavas novadam, kas ietvertu gan jauniešu redzējumu, gan darbā ar jaunatni iesaistīto redzējumu par prioritārajiem darbības virzieniem. Veicot teritorijas kartēšanu un dokumentu analīzi, tiks apzināti esošie pašvaldības resursi darba ar jaunatni īstenošanai. Balstoties uz datu analīzi, vēlamies piedāvāt ilgtspējīgu modeli darba ar jaunatni īstenošanai, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus novada jauniešiem. Projekta rezultāti stiprinās dažādu institūciju sadarbību un lomu apzināšanos dažādās darba ar jaunatni īstenošanas situācijās. Pierādījumos balstītas jaunatnes politikas īstenošana sekmēs mērķtiecīgu resursu ieguldīšanu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā.