JP Snowflake - шаблон joomla Авто

Noslēdzas projekts "I.AM.I." Daugmalē

 

Daugmales pamatskolā noslēdzies izglītojošs projekts jauniešiem “Pumpurs”

Daugmales pamatskolā  2021. gada jūlijā un augustā tika īstenots biedrības “IN-LAAT” organizētais piecu aktivitāšu projekts "I.am.I". Projekta mērķis - veicināt jauniešu personības izaugsmi, spēju un talantu apzināšanu, veiksmīgas personiskās dzīves veidošanu, jauniešu kompetenču pilnveidošanu,  personīgo mērķu apzināšanu un sasniegšanu. Projekta uzdevums bija palielināt jauniešu motivāciju turpināt formālo izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību sabiedrības procesos.

Projekta laikā 20 mērķa grupas jaunieši apguva socializācijas prasmes darbā komandā, veidoja izpratni par savu unikalitāti un talantiem, nosakot savas turpmākās dzīves vīzijas un mērķus. Projekta pieaicinātais psihologs palīdzēja jauniešiem iejusties “otra cilvēka ādā”, izprast savas reakcijas uz notikumiem un situācijām, mācījās - kā veikt negatīvo emociju izlādi, neaizskarot otra cilvēka personību. Aktivitātē “ES un nauda” palīdzēja iegūt priekštatu par finanšu kompetenci un izpratni kā pārvaldīt savas personīgas finanses. Jaunieši uzzināja kas ir žurkas skrējiens, būvēja kāpnes uz savu finansiālo brīvību.

Projekta ietvaros jaunieši apguva pamatzināšanas par mūsdienīgu etiķeti – kā izskats, stāja un manieres veido indivīda koptēlu. Dalībnieki mācījās vairāku veidu galda klājumus, locīja salvetes un sēja kaklasaites.

Aktivitātes dienā “ES un mans ķermenis” jaunieši devās uz zemnieku saimniecību „Dorītes”, kur apciemoja bišu dravu, garšoja medu un iepazinās ar citiem biškopības produktiem, kā arī izzināja medus ievākšanas un apstrādāšanas procesus. Jaunieši darbojās ar mālu un gatavoja sveces - katrs izlēja savu bišu vaska sveci un izgatavoja savu māla laimes pogu.

Šajā dienā viņi apguva prasmes veselīga dzīvesveida pamatprincipus – veidoja sabalansētu ēdienkarti un sev piemērotu fizisko vingrinājumu plānu. Jaunieši mācījās izprast kvalitatīva ēdiena, dienas režīma un savas fiziskās formas savstarpēju saikni.

Pēdējā aktivitātes dienā jaunieši vairoja pārliecību par sevi, centās pārvarēt bailes publiski uzstājoties, apguva labas prezentācijas prasmes.

Projekta rezultātā, darbojoties grupās un komandā, jaunieši apguva praktiski pielietojamas zināšanas dažādās dzīves jomās, kas ļaus pilnveidot savas komunikāciju prasmes, mācīties izmantot savus resursus un zināšanas, lai pārvarētu dzīves izaicinājumus un krīzes, kā rezultātā gūt pārliecību par savām spējām, talantiem un veidotu izpratni par personīgo mērķu sasaisti ar izglītību, stiprinātu ticību sev un veidotu vēlmi būt aktīviem. Īpaša aktivitāte un iesaistīšanās bija vērojama riska grupas jauniešu vidū.

Vairāk informācijas par projekta īstenošanas gaitu sociālā tīkla Faceebook lapā IAMI projekts un Instagram lapā IAMI_projekts.

Liels paldies Daugmales pamatskolai, īpaši skolotājai Kristīnei Augucevičai par veiksmīgu sadarbību, kā arī paldies Pumpurs un Ķekavas novada pašvaldībai!

Nodarbības atbalsta Eiropas Savienības finansēts projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku samazināšanai”.

 

Informāciju sagatavoja biedrība " IN-LAAT".