JP Snowflake - шаблон joomla Авто

Apkopo jauniešu rekomendācijas Jaunatnes politikas stratēģiskā darba plāna izstrādei

2016. gada ietvaros Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs ir uzsācis darbu pie Ķekavas novada Jaunatnes politikas stratēģijas izveides, kur tiks ņemti vērā arī  jauniešu rekomendācijas. Jaunatnes likumā ir noteikts, ka šāda stratēģija jāizstrādā katrā Latvijas novadā.

 

Ķekavas novada jaunatnes politikas foruma ietvaros, kas tika organizēti sadarbībā ar Latvijas Jaunatnes padomi, notika četri pasākumi  Ķekavas vidusskolā, Baložu vidusskolā un Daugmales pamatskolā, kuros kopā piedalījās 469 dalībnieki vecumā no 13 līdz 19 gadiem.

 

Pasākumos jauniešiem bija iespēja uzzināt vairāk par jaunatnes politiku un jauniešu lomu tās veidošanā novadā un Latvijā. Jaunieši ar lielu aizrautību izvērtēja jaunatnes politikas un darba ar jaunatni īstenošanas esošo praksi Ķekavas novadā un aktīvi līdzdarbojās priekšlikumu izstrādē jaunatnes politikas attīstībai novadā.

Continue Reading

Uzņēmējus aicina vasarā nodarbināt skolēnus

Jau trešo gadu ar Ķekavas novada pašvaldības finansiālu atbalstu novada uzņēmēji tiek aicināti piedāvāt darbu Ķekavas novada skolu skolēniem. Savukārt skolēni, kas ir vecumā no 13 līdz 18 gadiem, ir Ķekavas novada vispārējās izglītības iestāžu audzēkņi un ir deklarēti Ķekavas novadā, tiks aicināti pieteikties iesniegtajām vakancēm.

 

Šī projekta mērķis ir radīt iespēju skolēniem apgūt darba prasmes un iemaņas, iegūt pirmo darba pieredzi un izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, kā arī veicināt sadarbību starp pašvaldību un Ķekavas novada uzņēmējiem.

 

Vasaras nodarbinātības pasākumus koordinē pašvaldības Izglītības daļa. Nodarbinātības pasākumi šī projekta ietvaros tiek organizēti laika periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam.

 

Darbavietas skolēniem var piedāvāt Latvijas Republikā reģistrēti uzņēmumi, pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, biedrības un nevalstiskās organizācijas, nosūtot pieteikuma anketu uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. līdz 15. jūnijam.

 

Uzņēmēji jau laicīgi tiek aicināti iesniegt informāciju par piedāvātām vakancēm, aizpildot pieteikuma anketu un nosūtīt to uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Informācijas par darbavietām vasaras brīvlaikā skolēniem tiks publicēta interneta vietnē www.kekavasnovads.lv, lai skolēni varētu pieteikties darbam uz konkrētu darba vietu, sagatavojot motivācijas vēstuli un CV, nosūtot to uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Izglītības daļa apkopo saņemtos pieteikumus, pārbauda tos un nosūta skolēna norādītajam darba devējam, savukārt darba devējs pēc pretendentu izvērtēšanas piedāvā darbavietu izvēlētajam skolēnam. Pēc tam starp darba devēju un pašvaldību tiek noslēgts līgums par darbavietu nodrošināšanu jauniešiem vasaras nodarbinātības pasākumos.

 

Vasaras nodarbinātības pasākumos iesaistītie skolēni strādā atbilstoši Darba likumā noteiktajam darba laikam, saņemot Darba devēja atlīdzību no valstī noteiktās minimālās darba algas par faktiski nostrādāto laiku. Stundas tarifa likme pusaudžiem ir 2,209 eiro. Pašvaldība atbilstoši noslēgtajiem līgumiem atlīdzina darba devējam 50% apmērā no atalgojuma.

 

Skolēniem vecumā no 13 gadiem līdz 15 gadiem pieļaujamais darba laiks ir 4 stundas dienā, bet vecumā no 15 gadiem līdz 18 gadiem un vecākiem - 7 stundas dienā.

 

Darba devējs par Vasaras nodarbinātības pasākumiem slēdz darba līgumu ar skolēnu vai viņa likumiskajiem pārstāvjiem.

 

Arī biedrībām un nodibinājumiem ir tiesības nodarbināt skolēnus brīvprātīgā darbā. Šajā gadījumā pašvaldība sedz 50% no izdevumiem, kas radušies darba devējam, nepārsniedzot 100,00 eiro.

 

Šī projekta īstenošanai Ķekavas novada pašvaldības budžetā 2016. gadam ir paredzēti 10 000 eiro.

 

 

Nolikums

 

Ķekavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļa

Darbošānās Eiropas jauniešu parlamentārajā sesijā- personības pilnveidošanas ceļš

Marta sākumā Ķekavas novada jauniete Katrīna Milta Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra atbalstu piedalījās 81. Internacionālajā Eiropas Jauniešu parlamenta (EJP) sesijā Dublinā un Belfāstā, kas bija pirmā EJP sesija, kas notika divās valstīs. Tās tēma bija „Crossing borders. Transcending conflict” (Šķērsot robežas. Pārspēt konfliktu), kas ir ļoti simboliski, ņemot vērā sarežģītās attiecības starp Īriju un Ziemeļīriju gan vēsturiski, gan mūsdienās.  Sesijā darbojās 300 dalībnieku no 33 valstīm, lai meklētu risinājumus Eiropas Savienības problēmām, liekot uzsvaru uz mieru un sarunu kā vēlamo konflikta izlīdzināšanas metodi.

Continue Reading

Aicinām Rīgas reģiona jauniešus piedalīties apmācībās par starpkultūru izglītību „Es un mēs!”

Apmācību mērķis ir sniegt jauniešiem nepieciešamās zināšanas par starpkultūru izglītību un attīstīt prasmes iniciatīvu veidošanā, veicinot izpratni par sabiedrības daudzveidību. Apmācības notiks no 2016. gada 22.  līdz 24. aprīlim viesu namā "IDE", Babītes novadā.

Piesakies apmācībām līdz 2016.gada 11. aprīlim, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2016. gada 15. aprīlim. Pieteikšanās aizpildot pieteikuma anketu šeit: http://ejuz.lv/rigastarpkulturu

Continue Reading

Vairāk rakstu...