Par mums

Līdzdalības iespējas jauniešu telpā

Ko Tu vari pie mums darīt?

* Piedalīties ikdienas aktivitātēs – galda spēļu trešdienās, radošajās un tematiskajās darbnīcās, meistarklasēs ar iedvesmojošiem cilvēkiem, sarunu pēcpusdienas u.c.

* Apmeklēt regulārās nodarbībās – žurnālistikas studija, deju laborotorija,

* Piedalies mūsu organizētajos pasākumos un organizē savus kopā ar mums;

* Tiec pie iespējas doties starptautiskos projektos un attīstīt sevi ārpus Ķekavas novada robežām;

* Droši vari arī vienkārši nākt uz Jaunu ideju centru, lai parunātos ar draugiem, izpildītu savus mājasdarbus, izmantotu internetu un pasēdētu pufos pie siltas tējas krūzes.